Muddringspump

Pris hyrdag 1: 1 920:-
Pris hyrdag 2-: 1 280:-

(Pris exkl. moms. Försäkring tillkommer med 5%)

Beskrivning

Har landhöjningen tillsammans med övergödningen i våra vattendrag gjort din båthamn, ditt båthus eller badplats i det närmaste oanvändbar på grund av dy och vass? Ligger den så till att det inte går att komma dit med eller är för kostsamt med en grävmaskin eller ett mudderverk eller är det inte värt de skador på naturen som blir följden av att ta dit stora maskiner?

Med en sugpump suger du upp och flyttar dyn 100 - 150 meter beroende på slamkoncentration och lyfthöjd.

Med sugmuddring grumlar du inte vattnet och skadar stränder och botten som vid muddring med grävmaskin. Och eftersom aggregatet är kompakt i sin utformning så är det perfekt till att muddra med i trånga utrymmen. Till exempel i ett båthus!

Pumpen med vilken du kan muddra löst sediment ned till 2 meters djup har en 5 hp Briggs & Stratton fyrtaktsmotor. Både längre och kortare pumprör kan erhållas. Till pumpen ansluts en 63 mm slang. Kapaciteten är max 1000 liter i minuten och den maximala uppfordringshöjden är 24 meter.

 

Kontakta oss på Hasses hyr & Maskin för mer information om sugmudderverket.

Du kan också besöka leverantörens hemsida på www.muddra.se

Vårt produktutbud